WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

laptop, po prawej stronie pudełka z naklejkami unii europejskiej

Nowe komputery dla kształcących się zawodowo w powiecie brzeskim

 Ponad 40 laptopów, których zakup dofinansowano ze środków unijnych, trafiło do uczniów techników i szkół branżowych powiatu brzeskiego.

Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego przekazała na ręce starosty brzeskiego Andrzeja Potępy sprzęt o wartości ponad 107 tys. zł. Zakupionym sprzętem mogą cieszyć się już uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku, którzy otrzymali 16 laptopów. Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Brzesku trafiło ich 10, natomiast 9 do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. Również z tego rozdania został sfinansowany sprzęt dla Zespołu Szkół w Szczurowej, którego zaplecze techno-dydaktyczny wzbogaciło się o 5 komputerów, 3 kolejne doposażą bazę Zespołu Szkół w Czchowie. Zakupionym sprzętem dysponować będą uczniowie, słuchacze i nauczyciele techników oraz szkół branżowych przy realizacji zajęć z podstawy programowej – lekcji, egzaminów i innych form edukacyjnych prowadzonych w formule zdalnej.

Wartość zakupionych komputerów dla powiatu brzeskiego to ponad 107 tys. zł, w tym dofinansowanie z pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to ponad 96 tys. zł a wkład własny powiatu ponad to 10 tys. zł.

Dotychczas, w ramach uruchomionej przez Zarząd Województwa Małopolskiego Tarczy Antykryzysowej, w celu ochrony przed skutkami COVID-19 szkół kształcących zawodowo, w całym województwie dostarczony został sprzęt komputerowy do nauczania zdalnego o wartości ponad 1,5 ml zł. Docelowo będzie to niemal 4 mln zł dla 90 Zespołów Szkół.

Współfinansowana ze środków unijnych Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – pakiet edukacyjny to działania będące częścią kompleksowej strategii władz małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada ona utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczki dydaktyczne. Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające zdalną edukację są prowadzone w ramach środków z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz Budżetu Województwa. Łączna wartość Pakietu Edukacyjnego wyniesie blisko 60 milionów złotych.