WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dane dotyczące wsparcia dla szkół i placówej kształcenia zawodowego w zakresie przeciwdziałania skutkowm pandemii covid-19. Wsparciem objeto 24 podmioty (gmini, powiaty); 102 placowki wykorzystuje możliwość doposażenia; 3 miliony 948 tysięcy to wartość środków kwalifikowalnych na, 3 miliony 703 tysiące złotych to wartość zakupionych sprzętów. stan na listopad 2020 - zakupiono 150 komputerów, wydatkowano ponad 435 tysięcy złotych

O małopolskiej edukacji zawodowej

Podczas posiedzenia Rady Partnerstwa projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” rozmawiano mi.in. o pierwszych efektach pomocy, służącej wsparciu organów prowadzących szkoły i placówki kształcące zawodowo, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Spotkaniu Rady przewodniczyła Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa, która podsumowała, że w wyniku wprowadzenia działań antykryzysowych 90 szkół w całym województwie otrzyma komputery i laptopy warte niespełna 4 mln zł.

Podczas połączonych obrad on-line gremium ds. koordynacji kształcenia zawodowego i komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz gremium ds. zadań związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym, omówiono stan realizacji zadań projektowych, w których wykorzystano 85% przyznanych pieniędzy. Rada zapoznała się wynikami oraz dalszymi planami wdrożeniowymi tj.:

  • sukcesywny zakup sprzętu komputerowego przez partnerów w ramach dodanego zadania covidowego,
  • dalszą realizację zajęć on-line w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przez uczelnie i szkoły,
  • realizację i zakończenie dodatkowej edycji szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • organizację kolejnej edycji naukowych warsztatów letnich oraz weekendowych w formie tradycyjnej lub zdalnej,
  • realizację kursów i szkoleń w ramach wojewódzkich Centrów Kompetencji Zawodowych,
  • prowadzenie zajęć z doradztwa przez partnerów kontynuujących prowadzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
  • organizacją Festiwalu Zawodów w nowej formule.

Przypomnijmy, że Rada Partnerstwa została powołana w celu prawidłowego zarządzania partnerstwem i sprawnego zarządzania projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II). Rada pełni rolę programowo-doradczą dla partnerstwa. Jej obrady zapewniają realizacji projektu w poszanowaniu zasady partnerstwa.

Obok wsparcia infrastruktury cyfrowej szkół, w ramach Pakietu Edukacyjnego przygotowano także propozycję kursów realizowanych w formule zdalnej. Jeszcze w tym roku szkolnym w ramach projektu „MKZ II” zostaną uruchomione pilotażowo pierwsze kursy, dające dodatkowe umiejętności komputerowe tj. AutoCad i ECDL. Wsparcie skierowane będzie do uczniów, którzy nie uczestniczyli w takich formach w projektach konkursowych. Kolejne edycje kursów będą uruchamiane cyklicznie, w każdym roku szkolnym do końca realizacji projektu tj. do 2023 r. W zależności od sytuacji epidemicznej mogą być realizowane także w formule stacjonarnej np. kursy prawa jazdy kat. B. Łącznie w ramach projektu na kursy dla uczniów, dające  dodatkowe kwalifikacje zostanie przeznaczona kwota 1 200 tys. zł.