WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

zdjęcie dwóch laptopów

Nowe komputery do pracy zdalnej dla uczniów Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej nr 1

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 otrzymała komputery do nauczania zdalnego. 41 nowych laptopów zakupiono w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Komputery przekazała Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego, w wydarzeniu wzięli udział także Barbara Piwowarczyk dyrektor Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1, Małgorzata Ostafin i  Ewa Jakubowska -  zastępujące kierownika szkolenia praktycznego oraz Dariusz Styrna dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Łączna wartość zakupionych laptopów wynosi niemal 124 tys. zł.

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w roku szkolnym 2020/ 2021 kształci 213 uczniów, zatrudniając 32 nauczycieli. Prowadzi nauczanie w zawodach: technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog oraz higienistka stomatologiczna. W 2018 roku pracownię RTG wyposażono w nowoczesny aparat rentgenowski, zgodny z  warunkami i wymaganiami obowiązującymi na co dzień w przychodniach czy szpitalach. Zakupiono również komputery wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, służącym do projektowania prac protetycznych.

Szkoła realizuje zadanie "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży medyczno-społecznej" w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że łącznie blisko 4 mln zł trafi do małopolskich szkół zawodowych na zakup sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli w nauczaniu zdalnym. Placówki otrzymają ponad 1100 nowych komputerów.

Zakupionymi komputerami, laptopami oraz oprogramowaniem wraz z dostępem do Internetu będą dysponować uczniowie, słuchacze i nauczyciele techników oraz szkół branżowych przy realizacji zajęć z podstawy programowej – lekcji, egzaminów i innych form edukacyjnych prowadzonych w formule zdalnej. Dyrektorzy szkół będą mogli użyczać zakupiony sprzęt uczniom i pedagogom w celu umożliwienia nauki zdalnej lub kształcenia w modelu hybrydowym. Po formalnym zakończeniu nauczania zdalnego, komputery będą stanowiły dodatkowe wyposażenie placówek.

Przypomnijmy także, że Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) Pakiet Edukacyjny jest częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałającej negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych. Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające zdalną edukację będą prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu województwa. Łączna wartość wsparcia osiągnęła blisko 35 milionów złotych.