WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Previous Next

Otrzymaliśmy odznaczenie "Inspirator Kariery"

Kapituła konkursu Inspirator Kariery wyłoniła laureatów edycji 2020. Tytuł „Inspirator Kariery 2020”, w kategorii samorząd, przyznano Departamentowi Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Przyznany tytuł stanowi uznanie za szczególne osiągnięcia Departamentu Edukacji Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w tym za realizowane, szeroko zakrojone projekty i wdrożone rozwiązania na rzecz doskonalenia kształcenia zawodowego - czytamy w uzasadnieniu. Inspirator Kariery to konkurs propagujący dobre praktyki w obszarze edukacji zawodowej. Tytuł Inspiratora Kariery przyznawany jest za profesjonalizm oraz wysokie standardy działania w tej dziedzinie. Wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach: edukacja, samorząd i biznes.

Instytut Pracy i Kariery, organizator konkursu, wyróżnia tych przedstawicieli środowiska samorządowego, edukacyjnego i biznesowego, którzy szczególnie zaangażowali się w doskonalenie kształcenia zawodowego. 7 maja 2021r. statuetkę dla Małopolski odebrała Agata Suszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zobacz wydanie kwartalnika "Kierunek Kariera" poświęcone edukacji zawodowej, w którym pzedstawiono przykłady dobrych praktyk, którymi podzielili się przedstawiciele szkolnictwa, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i biznesu. Każdy z artykułów tego numeru udowadnia, że wartość praktyki i doświadczenia jest nieoceniona.