WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Previous Next

Rozpoczęcie zajęć on-line w ramach komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

29 września 2021 r. w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, rozpoczęły się pierwsze zajęcia z obszaru języka angielskiego zawodowego skierowane do uczniów techników z Województwa Małopolskiego.

Język angielski zawodowy to jeden z 7 obszarów, realizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, którego jednym z komponentów jest Małopolska Chmura Edukacyjna. Idea ta zakłada współpracę pomiędzy uczelniami a szkołami zawodowymi z Małopolski, dzięki której uczniowie, zyskują wiedzę wykraczającą poza podstawę programową. Zajęcia prowadzone są w formie on-linowej w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie.

Nauczyciele akademicy odpowiedzialni za obszar język angielski zawodowy z Uniwersytetu Pedagogicznego, jak co roku, zaprosili uczniów na pierwsze zajęcia na uczelnię. Zajęcia odbyły się w Auli i miały charakter gry terenowej, w której uczniowie mogą zdobywać punkty. Udział w grze będzie kontynuowany w trakcie roku szkolnego już w formule on-line. Dzięki tej współpracy z uczelnią uczniowie mają szanse podwyższyć swoje kompetencje językowe.

Język angielski zawodowy, to obszar który cieszy się największą popularnością. Przynależy do niego aż 5 grup on-linowych, a w każdej z nich uczniowie z około 5-7 szkół. Każda z grup będzie łączyć się co dwa tygodnie z uczelnią za pomocą sprzętu wykorzystującego nowoczesne technologie. Dzięki temu bezpośrednia komunikacja pomiędzy szkołami a uczelniami ma miejsce w czasie rzeczywistym.

W tym roku z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami dotyczącymi zachowywania ostrożności w związku z nadal panującą pandemią, zajęcia odbywały się w formie hybrydowej – do Krakowa przyjechała część szkół a inne, również biorące udział w projekcie, połączyły się on- line.  

Od 4 października br., poza językiem angielskim zawodowym prowadzonym przez Uniwersytet Pedagogiczny, rozpoczynają się zajęcia on-line realizowane w pozostałych obszarach tematycznych:

  • środowisko, żywność - obszary tematyczne prowadzone przez Uniwersytet Rolniczy;
  • elektryczno-elektroniczny - obszar tematyczny prowadzony przez Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie;
  • mechaniczno-mechatroniczny - obszar tematyczny prowadzony przez Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytet Pedagogiczny;
  • budownictwo - obszar tematyczny prowadzony przez Politechniką Krakowską;
  • turystyka - obszar tematyczny prowadzony przez Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Zajęcia on-line realizowane będą aż do czerwca 2022 r.