WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Previous Next

To zawody dla miłośników przyrody, zwierząt i środowiska!

Kochasz zwierzęta duże i małe? Bliska jest Ci troska o naturę? Chcesz być specjalistą w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie? A może wolisz przygotowywać, urządzać i pielęgnować tereny zielone zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich? Poznaj zawody ze strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiska.

Małopolskie szkoły zaprezentowały kształcenie w zawodach, takich jak: technik weterynarii, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik hodowca koni, technik rolnik, technik leśnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Filmy o zawodach znajdziesz tutaj.

Jeśli Twoim marzeniem jest praca ze zwierzętami, to zawód technika weterynarii może okazać się świetnym wyborem. Przyszli technicy weterynarii uczą się jak badać stan zdrowia i higienę zwierząt, sposobów zapobiegania chorobom zwierząt i ich zwalczania oraz wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne. Z kolei jako technik leśnik możesz podjąć pracę w lasach państwowych czy parkach narodowych, jak również w wielu przedsiębiorstwach, które potrzebują profesjonalistów w zakresie gospodarki leśnej. Technik leśnik zajmuje się m.in. szeroko pojętą ochroną lasu oraz edukacją przyrodniczą. To dobry i nowoczesny zawód, a także pewna praca. A jeżeli jesteś uzdolniony plastycznie i posiadasz wyobraźnię przestrzenną możesz wybrać zawód architekta krajobrazu. A może chcesz zostać technikiem ogrodnikiem? To zawód dla osób lubiących prace ręczne i kontakt z naturą, a dodatkowo cierpliwych, sumiennych i dokładnych.

Pragniesz przeciwdziałać zanieczyszczeniu lasów, powietrza, rzek oraz rosnącej emisja gazów cieplarnianych? Nad sposobami zapobiegania dalszej degradacji środowiska naturalnego pracują specjaliści od ochrony środowiska.

Filmy o zawodach ze strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiska powstały we współpracy z szkołami i placówkami prowadzącymi kształcenie w tym obszarze, w szczególności z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Hańczowej, Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Zespołem Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej oraz Zespołem Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.