WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Previous Next

Patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki dla Festiwalu Zawodów w 2021r.

"Przedsięwzięcie przyczynia się do promocji szkolnictwa zawodowego. Wspiera uczniów w podejmowaniu trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych. Przyczynia się także do bardziej efektywnej współpracy szkół z pracodawcami" - uzasanienie nadania honorowego patronatu.

Przypomnijmy, że Festiwal jest organizowany od 2013 r. i zyskał już stałe miejsce w kalendarzu szkół (uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, wcześniej gimnazjów). Dla uczniów, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi edukacji, stanowi kompleksowy przegląd kierunków kształcenia. Prezentacje zawodów stanowią również zwieńczenie działań z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach podstawowych w całym regionie. Podczas Festiwalu przedstawiane są zawody w których kształcą szkoły zawodowe oraz szkoły wyższe. Prezentacje uzupełniają przedstawiane przez małopolskich przedsiębiorców możliwości zatrudnienia w danym zawodzie.